Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viacrambie crambie
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacrambie crambie
0851 a64f 420
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viacrambie crambie
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacrambie crambie

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viacrambie crambie
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacrambie crambie
Wspomnienie jest jedynym rajem, z którego nikt nas nie może wypędzić.
— Jean-Paul Sartre
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viacrambie crambie
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacrambie crambie
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viacrambie crambie
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacrambie crambie
Dlaczego ludzie muszą być tak samotni? Jaki to ma sens? Na tym świecie żyją miliony ludzi; każdy z nich tęskni, szuka spełnienia u innych, a jednak się izoluje. Dlaczego? Czy Ziemia powstała tylko po to, by pielęgnować ludzką samotność?
— Haruki Murakami – Sputnik Sweetheart
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viacrambie crambie
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viacrambie crambie
1114 f019 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadzony dzony
6197 e379 420
Reposted fromsosna sosna viadzony dzony
5902 dc2a 420
Reposted fromsprzedawcaswiec sprzedawcaswiec viadzony dzony
To straszne, kiedy ktoś człowieka opuszcza.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl