Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

1386 d88a 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadzony dzony
1498 9044 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove
6586 1c74 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove
Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie.
dzekson
Reposted frommefir mefir viachansontriste chansontriste
Sama nie wiem, czy jest mi przykro, ze to wszystko się stało, czy może czuję ulgę, ze to już za mną, ze już to przeżyłam? Ludzi traci się czasem z rozsądku, który celowo mija się z naszą wolą. Jak ktoś rozrywa serce, to się odchodzi nie dlatego, ze się chce, ale po to by zatamować krwawienie. Bo krew na odległość krzepnie znacznie szybciej.
— unk
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frommaybelater maybelater viachansontriste chansontriste
Because growing up sometimes means leaving people behind.
— Grey's Anatomy 07x05
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
8216 85c8 420
Reposted fromzatora zatora viaellenpompeo ellenpompeo
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand  (via polskie-zdania)
Reposted fromwschod wschod viachansontriste chansontriste
1894 529e
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viagreysanatomy greysanatomy
1890 fb6c 420
Radzimir!

May 10 2015

0058 bba2 420
Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. :)
Reposted byladydarkness ladydarkness

May 08 2015

najważniejsze jest to, że jesteś, gdy możemy poczuć się wzajemnie
— raissa

May 07 2015

April 16 2015

1783 8882 420
##
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadepresja depresja
1227 860a 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaP4RIAS P4RIAS
9639 bb62 420
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl